Noon position: 33°19.4′N 012°40.1′E

Wind: NE beaufort 4

Sea state 3